Cirrocumulus

Cirrocumulus stratiformis

Złożone z kryształków lodu i kropli przechłodzonej wody. Tworzą się na wysokości 5 -14 km. Powstają z przekształcenia części kryształków lodu w silnie przechłodzone krople gdy turbulencyjne prądy wstępujące napotykają chmury Ci lub Cs. Skłębione w ten sposób chmury nabierają zaokrąglonych kształtów typowych dla Cc.

Chmury Cc są nietrwałe. Od Ac różnią się mniejszym rozmiarem (szerokości jednego wyciągniętego palca w poziomie) i nigdy niezacienionymi krawędziami.

Kształt: małe zmarszczenia w postaci białych ziarnistych płatków lub rozległych ławic na niebie.

Cirrocumulus stratiformis i floccus przy zachodzie słońca.

Gatunki:
-> stratiformis
Kłaczki przypominające rybi szkielet. Zwiastują pogorszenie pogody, bo przy zbliżającym się niżu wzrasta wilgotność w górnych partiach troposfery.

-> lenticularis
Powstaje nad obszarami górskimi w wyniku ruchów orograficznych z fali wilgotnego i stabilnego powietrza.

-> castellanus

-> floccus
Kłaczki Cc fl powstają przy silnej konwekcji i coraz bardziej niestabilnej pogodzie.

Na podstawie „Wielkiej Księgi Chmur” Richarda Hamblyna.