Jutro (17.01.2022) wystąpią dość rzadkie i mało typowe zjawiska synoptyczne, na szczęście nie przełożą się szczególnie ekstremalnie na warunki blisko ziemi (ale należy zwracać uwagę na ostrzeżenia) . Dlatego tą informację należy traktować jako ciekawostkę. Aktualnie doszło do spotkania dwóch bardzo różniących się mas powietrza: arktycznego z nad Grenlandii i pochodzenia zwrotnikowego które (niestety) dotarło aż do Islandii. Na mapie temperatury na poziomie izobarycznym 850hPa zaznaczono strefę granicy mas powietrza: http://153.19.38.189/a/16_01_2022_T850.jpg

W tych warunkach dochodzi do powstania frontu chłodnego oraz silnego prądu strumieniowego: http://153.19.38.189/a/16_01_2022_Wind300_16.png

Do jutra rana wspomniany front atmosferyczny dotrze do Polski i będzie się przemieszczał z północy na południe z prędkością około 100km/h! Będzie to tak zwany front chłodny przyspieszony (katafront). Tak dynamiczna sytuacja będzie wynikała z sytuacji, że prąd strumieniowy będzie ułożony praktycznie prostopadle do płaszczyzny frontu i będzie wpływał na bardzo dużą szybkość przemieszczania.
Mapa szybkości wiatru na poziomie 300hPa (żółta strefa to prąd strumieniowy – wektory pokazują kierunek wiatru): http://153.19.38.189/a/16_01_2022_Wind300_11.png

Mapa parametru Theta – E na poziomie 850hPa, pokazuje położenie frontu chłodnego – położony jest prawie równoleżnikowo na północy Polski:http://153.19.38.189/a/16_01_2022_thetae_11.png

Takie położenie prądu strumieniowego względem frontu, może wywołać zjawisko intensyfikacji frontu chłodnego poprzez jego przecinanie przed front strumieniowy (Front Intensification by Jet Crossing) – chodzi tutaj o oddziaływanie PVA – podobnie przy tworzeniu się niżów w wyniku przepływu jeta. Zjawisko zostało opisane tutaj: http://www.eumetrain.org/satmanu/CMs/JeIn/index.htm.
Generalnie mogą wystąpić krótkotrwałe bardzo silne opady deszczu silniejsze niż spodziewane. Model numeryczny prognozuje taki rodzaj opadów (odbiciowość na mapach radarowych może przekroczyć 50dBm):http://153.19.38.189/a/16_01_2022_DBZ__53.png

Ponieważ zacznie do nas napływać pierwotnie masa arktyczna (bardzo zimna z niskim poziomem tropopauzy), prąd strumieniowy będzie bardzo nisko położony – nawet na poziomie 550hPa – 5000m.
Widać to na prognozowanym przekroju szybkości wiatru: http://153.19.38.189/a/16_01_2022_CROSSW17_13.png

Strefa brązowa to prąd strumieniowy – (wiatr o szybkości ponad 60 m/s – 200km/h będzie wiał na 5000m). Na mapie także widać okresowe strefy silnego wiatru bliżej ziemi – przed Tatrami: http://153.19.38.189/a/16_01_2022_CROSSW17_13.png

W południowo zachodniej Polsce można się spodziewać krótkotrwałych porywów wiatru o dużej szybkości związanych z nisko położonym prądem strumieniowym:http://153.19.38.189/a/16_01_2022_GUST__51.png

Najtrudniejsze warunki pogodowe będą w Tarach, do jutra temperatura spadnie o 15 st. C (wpływ powietrza arktycznego) i będzie wiał bardzo silny wiatr. Należy zwrócić uwagę, że przy ziemi nie dojdzie do silnego ochłodzenia, powietrze pochodzenia arktycznego przepłynie przez ciepły Atlantyk, tak więc nabierze cech powietrza polarnomorskiego (ale na wyższych poziomach będzie miało cechy powietrza arktycznego. Jutro będzie występowała bardzo dynamiczna pogoda, w strefie przemieszczania frontu wystąpią silne opady deszczu i silne krótkotrwałe porywy wiatru. Po przejściu frontu prawie natychmiastowo pogoda się poprawi (typowa cecha katafrontu).

lubelak1CiekawostkiOstrzeżeniaPrognoza krótkoterminowaPrognoza pogodyJutro (17.01.2022) wystąpią dość rzadkie i mało typowe zjawiska synoptyczne, na szczęście nie przełożą się szczególnie ekstremalnie na warunki blisko ziemi (ale należy zwracać uwagę na ostrzeżenia) . Dlatego tą informację należy traktować jako ciekawostkę. Aktualnie doszło do spotkania dwóch bardzo różniących się mas powietrza: arktycznego z nad Grenlandii...Pogoda to nasz żywioł
razy otworzono stronę