Oto studium przypadku – jeden z marcowych tygodni i jego przejście z wiosennej do zimowej aury w której wciąż niestety tkwimy. Niewątpliwie trwa okres przejściowy i choć widać kolejne ocieplenie w prognozach z pewnością nie będzie ono jeszcze trwałe. 

markSytuacja obecnaOto studium przypadku - jeden z marcowych tygodni i jego przejście z wiosennej do zimowej aury w której wciąż niestety tkwimy. Niewątpliwie trwa okres przejściowy i choć widać kolejne ocieplenie w prognozach z pewnością nie będzie ono jeszcze trwałe. Pogoda to nasz żywioł
razy otworzono stronę