media.npr.org

Kończy się kolejny rok XXI wieku, więc może dobrze by było spojrzeć w przyszłość i wymienić 10 miejsc, które mogą zniknąć w wyniku ocieplania się klimatu. Na początek…

/1/ Wielka Rafa Koralowa
Oceany pochłaniają dwutlenek węgla, którego jest coraz więcej w atmosferze, co wiąże sie ze stopniowym zakwaszaniem mórz. Wapienne szkielety i muszle ulegają degradacji w wyniku reakcji z coraz bardziej zakwaszoną wodą. Negatywny wpływ odgrywają też wyższa temperatura wody i jej poziom.

To nie jedyne przyczyny postępującego zaniku rafy koralowej. Również częściej pojawiające się potężne cyklony nawiedzające te obszary globu przyczyniły się do znacznych zniszczeń. Poważnym problemem jest ponadto ekspansja korony cierniowej, gatunku rozgwiazdy, żywiącej się polipami.

To wszystko sprawia, że powierzchnia rafy koralowej skurczyła sie w ciągu ostatnich 30 lat już prawie o połowę. Posiada ona możliwości własnej regeneracji, ale okresy sprzyjające odbudowie stają się coraz krótsze. Niektórzy naukowcy uznają nawet, że kres tego wielkiego unikatowego ekosystemu, złożonego z około 400 gatunków koralowców, 1500 gatunków ryb i 4 tysiący rodzajów mięczaków, może już nastąpić w przyszłej dekadzie.

Zdjęcie: https://media.npr.org/assets/img/2017/07/07/gettyimages-601042886_slide-953b40e2cd6942c0376e78828223ac9b33c51b99-s900-c85.jpg

markCiekawostkiKończy się kolejny rok XXI wieku, więc może dobrze by było spojrzeć w przyszłość i wymienić 10 miejsc, które mogą zniknąć w wyniku ocieplania się klimatu. Na początek... /1/ Wielka Rafa Koralowa Oceany pochłaniają dwutlenek węgla, którego jest coraz więcej w atmosferze, co wiąże sie ze stopniowym zakwaszaniem mórz. Wapienne szkielety...Pogoda to nasz żywioł
razy otworzono stronę