b92.net

Na początku października słońce wzeszło o 6:37, pod koniec stanie się to o 6:30. Zawdzięczamy to zmianie czasu z letniego na zimowy, która nastąpi 28 października o 3:00 – przestawimy wtedy zegarki na godzinę 2:00. Od jutra będzie zatem obowiązywać właściwy czas środkowoeuropejski CET, odpowiadający czasowi słonecznemu południka 15°E (przesunięty o godzinę względem uniwersalnego czasu koordynowanego UTC+1). Spowoduje to jednak skrócenie widnego popołudnia. Różnica między zachodem słońca na początku i końcu miesiąca jest bardzo znaczna – z 18:14 na 16:09. 

Latem w ramach konsultacji społecznych i przeprowadzonego głosowania w państwach Unii Europejskiej 85% osób poparło pomysł zaniechania zmiany czasu. W ankiecie większość Europejczyków wolała zostać przy czasie letnim (zwłaszcza w Portugalii, Polsce, Cyprze i Irlandii). Swoją opinię wyraziło aż 4,6 mln osób. Komisja Europejska podjęła w związku z tym działania w kierunku wprowadzenia zmian. Aby zostały wprowadzone w życie muszą je poprzeć kraje członkowskie i Parlament Europejski. Według obecnego procedowania do kwietnia 2019 każdy kraj Unii Europejskiej ma zdecydować przy którym czasie chce zostać. Gdyby w Polsce zaaprobowano czas letni wtedy po raz ostatni zegarki byśmy przestawili 31 marca 2019 roku.

 

 

 

Poparcie dla zaniechania zmiany czasu w poszczególnych krajach europejskich. Kolor czerwony – głosy za zaprzestaniem przestawiania zegarów, niebieski kolor odnosi się do udziału popierających zmianę czasu). Źródło: eur-lex.europa.eu

 

Który czas ma obowiazywać cały rok? Kolor czerwony – stały czas letni, niebieski – stały czas zimowy, czarny – brak zdania. Źródło: eur-lex.europa.eu
markCiekawostkiNa początku października słońce wzeszło o 6:37, pod koniec stanie się to o 6:30. Zawdzięczamy to zmianie czasu z letniego na zimowy, która nastąpi 28 października o 3:00 - przestawimy wtedy zegarki na godzinę 2:00. Od jutra będzie zatem obowiązywać właściwy czas środkowoeuropejski CET, odpowiadający czasowi słonecznemu południka 15°E...Pogoda to nasz żywioł
razy otworzono stronę