Poniżej przedstawiamy dane pokazujące średnie dobowe usłonecznienie w zależności od średniej dobowej temperatury dla miesięcy zimowych. Dane dotyczą stacji Siedlce dla lat 2000-2017.

W Grudniu jak widać najniższe usłonecznienie dobowe panuje średnio podczas temperatur ujemnych nieznacznie poniżej 0 stopni. Najbardziej słoneczne są dni bardzo chłodne, następnie najcieplejsze. W styczniu i lutym minimum usłonecznienia przesuwa się na temperatury nieznacznie powyżej 0 stopni. Dni mroźne notują większą przewagę, ponieważ są związane z oddziaływaniem suchego wyżu Rosyjskiego, a długość dnia w styczniu i lutym wzrasta.

 

 

GabrychCiekawostkiPoniżej przedstawiamy dane pokazujące średnie dobowe usłonecznienie w zależności od średniej dobowej temperatury dla miesięcy zimowych. Dane dotyczą stacji Siedlce dla lat 2000-2017. W Grudniu jak widać najniższe usłonecznienie dobowe panuje średnio podczas temperatur ujemnych nieznacznie poniżej 0 stopni. Najbardziej słoneczne są dni bardzo chłodne, następnie najcieplejsze. W styczniu i...Pogoda to nasz żywioł
razy otworzono stronę