Zjawisko blednięcia koralowców zaostrza się z każdym rokiem. Objęło już 90% powierzchni tego ekosystemu, przejawiającego już oznaki zamierania. Zdjęcie: seychellesnewsagency.com

/6/ Seszele

To 115 wysp położonych na Oceanie Indyjskim, z czego ponad 16% leży poniżej 5 metrów n.p.m. Przy dalszym podnoszeniu się poziomu wód niektóre wyspy mogą zaniknąć. Większość z nich nieustannie zmaga się z erozją plaż, która częściowo nasiliła się w wyniku obumierania koralowców (obecnie już 90% z nich uległa widocznemu wybieleniu).

To rafa koralowa osłabia nadcierające z oceanu fale, zabezpieczajac linię brzegową Seszeli przed podmywaniem. Blednięcie koralowców jest odwracalne o ile wysokie temperatury wód (o obniżonej zawartości składników odżywczych) nie utrzymują się zbyt długo. W przeciwnej sytuacji brakuje im pokarmu i obumierają. Nie pomaga też temu stopniowe zakwaszanie wód oceanicznych, które powstaje w wyniki absorbowania dwutlenku węgla. Kwasowość wody wzrosła o 30%, co utrudnia wapnienie szkieletów wielu organizmów morskich. Dodatkowo gromadzenie się osadów utrudnia koralowcom dostęp do tlenu. Sprzyjają temu gwałtowne zjawiska, takie jak tsunami z 26 grudnia 2004 roku.

Jedna z większych powodzi zdarzyła się tam w 1998 roku, w wyniku czego ucierpiało rolnictwo i rybołówstwo. Ostatnie zjawisko El Nino z 2016 roku było fatalne w skutkach dla tamtejszej rafy koralowej, redukując jej powierzchnię z 50% do jedynie 5%. Przy obecnym wzroście temperatur lokalne ekosystemy nie będą w stanie się odbudować po stratach.

Mieszkańcy zapraszają do odwiedzin wysp osoby, które zaprzeczają globalnemu ociepleniu. Erozja wybrzeża dokonuje się tu wyjątkowo szybko, co widać na zdjęciach. Wzrosty w notowanych temperaturach również są wyraźne. Do niedawna początek pory deszczowej można było dość dokładnie określić. Obecnie wyspiarze doświadczają susz jakich nie pamiętają.

W 2010 roku susza była szczególnie dotkliwa, w styczniu 2013 roku intensywne deszcze doprowadziły do obsunięcia się ziemi w  Pointe Au Sel, a w maju 2007 roku ektremalnie wysoki przypływy wdzierały się na 50 metrów w głąb lądu zalewając drogi i niszcząc infrastrukturę. Prowizorycznie ustawiano bariery z  głazów, aby zapobiec wymyciu plaż.

 

Test na podstawie artykułu CNN ’When corals die off, we die off’, z 10 lipca 2017, zobacz artykuł.

markCiekawostki/6/ Seszele To 115 wysp położonych na Oceanie Indyjskim, z czego ponad 16% leży poniżej 5 metrów n.p.m. Przy dalszym podnoszeniu się poziomu wód niektóre wyspy mogą zaniknąć. Większość z nich nieustannie zmaga się z erozją plaż, która częściowo nasiliła się w wyniku obumierania koralowców (obecnie już 90% z nich...Pogoda to nasz żywioł
razy otworzono stronę